وجود باگ یک امر طبیعی در تمامی سیستم‌های ساخت بشر است. باگ‌ها در چند دسته…