به عنوان کاربر اگر به اطراف خود نگاه کنید پلتفرم‌های بیشماری را می‌بینید که روزانه با آنها سروکار دارید. این پلتفرم‌ها یک ویژگی بسیار مشابه دارند. و آن هم چیزی نیست جز قابلیت درفت draft، این قابلیت چه در سرویس ایمیل شما باشد. یا اپلیکیشن پیام رسان شما یک معنی بیشتر ندارد. حتی من همین حالا که این مطلب را می‌نویسم. اگر وسط کار آن را رها کنم یا دکمه draft را کلیک کنم. این مطلب به صورت یک draft ذخیره خواهد شد.

در بقیه سرویس‌ها و اپلیکیشن‌ها نیز درفت همین معنی را دارد. یعنی اینکه شما می‌توانید یک محتوا را تولید کرده آن را رها کنید. تا زمان مناسب ارسال آن فرار رسد یا حتی گاهی اوقات هم هست. که یک درفت نوشته می‌شود آن را ذخیره می‌کینم و بعدها از ارسال آن پشیمان می‌شویم. و قبل از ارسال آن را پاک می‌کنیم. این ویژگی سال‌هاست که در دیگر شبکه‌ها اجتماعی نیز وجود دارد.

نمونه‌ی خوب آن توییتر است. اگر شما یک توییت را بنویسید و قبل از ارسال سعی کنید. از صفحه ویرایش خارج شوید توییتر یک پیغام به شما نشان می‌دهد. و از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید این توییت را ذخیره کنید و اگر تایید کنید توییت شما ذخیره می‌گردد.

درفت به اینستاگرام می‌آید

اما در اینستاگرام چنین قابلیتی وجود ندارد. شما زمانی که یک استوری رو داردی ویرایش می‌کنید اگر تنها می‌توانید آن را دانلود کنید. و سپس دباره برای ارسال آپلود کنید. گاهی اوقات هم هست که شما میان ویرایش استوری از اینستاگرام خارج می‌شوید. اما زمانی که باز می‌گرید اگر خوش شانس باشید هنوز هم اینستاگرام در صفحه استوری است اما اگر بدشانس باشید. اینستاگرام از استوری خارج شده است و باید دوباره استوری خود را از اول بسازید. اما بروزرسانی جدید اینستاگرام ما را از این مشکل خلا خواهد کرد این ویژگی به نرم افزار قابلیت ذخیره draft را خواهد بخشید. و به شما اجازه خواهد داد استوری های خود را برای یک هفته در اپلیکیشن ذخیره کنید. مانند تصویر زیر:

درفت