به هر بخشی از اینترنت که نگاه کنید. پر از اطلاعت و محتوا های متفاوت است و ما هر لحظه در معرض اطلاع و محتواهایی قرار داریم. که خودمان انتخاب می‌کنیم. محتوایی که انتخاب می‌کنیم یا الگوریتم ها تشخیص می‌دهند که مناسب ماست. اما در شبکه‌ای اجتماعی مانند اینستاگرام محتوا فط از عکس‌ها تشکیل نشده اند. این محتوا می‌توانند شامل ویدئو‌ها، متن‌ها و استوری ها نیز باشند. و این زمانی است که شما محتوا با چندین زبان را مشاهده می‌کنید. در این بخش اگر یک محتوا شامل عکس و نوشته ای به زبان دیگر در کپشن آن باشد شما تنها با انتخاب گزینه translate می‌توانید. ترجمه آن متن را بخوانید و منظور نویسند را متوجه شوید. ما اشاره کردیم که اینستاگرام فقط عکس و متن نیست.

ترجمه همزمان جدید اینبار در استوری

مدتها پیش خبر دادیم که اینستاگرام قصد دارد ویژگی زیرنویس اتوماتیک را به بخش iGTV اضافه کند. واین ویژگی برای ویدئوهای انگلیسی زبان بعد از مدتی اضافه شد. این ویژگی فقط قدمی در راه اضافه کردن زیرنویس ترجمه شده به زبان های دیگر برای ویدئوهای iGTV بود ویژگی که نمونه آن را می‌توانید در پلتفرمهایی مانند یوتوب یا کورسرا مشاهده کنید.

ترجمه

اما هدف اینستاگرام برای افزایش بازخورد کاربران به همینجا. و درگیر کردن مخاطبانی با زبان های متفاوت در فید و iGTV ختم نمی‌شود. بلکه اینستاگرام قصد دارد. ویژگی ترجمه خودکار ا به استوری نیز اضافه کند. قدم آخر که باعث می‌شود کاربرانی با زبان های متفاوت بتوانند. از محتوای همدیگر استفاده کنند و مرزهای ساخته شده توسط زبان برای مخاطبان بی معنی شود.

این ویژگی در فاز اولیه قرار است تنها محتوای متنی استوری ها را ترجمه کند. اما بنظر می‌رسد اینستاگرام قصد دارد در آینده ترجمه صوت و گفتار را نیز برای استوری ها اضافه کند. قابلیتی که فعلا در دیگر رقیبان اینستاگرام وجود ندارد. و بنظر نمی‌رسد به این زودی ها نیز به آن ها اضافه شود.