همیشه یکی از خواسته‌های کاربران اینستاگرام این بود. که این شرکت قابلیتی به اینستاگرام اضافه…