با استقبال کاربران از بازار NFT، بنظر می‌رسد اینستاگرام نیز تصمیم گرفته این قابلیت را…